DANE KONTAKTOWE GRUPY WIRTUALNA POLSKA

Warszawa
Siedziba firmy
adres do korespondencji:

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa

tel.: (+48 022) 57 67 900
fax: (+48 022) 57 67 901
e-mail: wp@wp.pl

Gdańsk
Biuro firmy
adres do korespondencji:

ul. Traugutta 115C
80-226 Gdańsk

tel.: (+48 58) 52 15 600
fax: (+48 58) 52 15 601
e-mail: wp@wp.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000373814

REGON: 142742958

NIP: 527-264-55-93

Kapitał zakładowy: 311 005 050,00 PLN

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.