DANE KONTAKTOWE GRUPY WIRTUALNA POLSKA

Warszawa
Siedziba firmy
adres do korespondencji:

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa

tel.: (+48 22) 57 63 900
fax: (+48 22) 57 63 901

FORMULARZ KONTAKTOWY

Gdańsk
Biuro firmy
adres do korespondencji:

ul. Traugutta 115C
80-226 Gdańsk

tel.: (+48 58) 52 15 600
fax: (+48 58) 52 15 601

POZOSTAŁE INFORMACJE

Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000373814

REGON: 142742958

NIP: 527-264-55-93

Kapitał zakładowy: 317 957 800,00 PLN

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.