DANE KONTAKTOWE Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna

Warszawa
Siedziba firmy
adres do korespondencji:

ul. Jutrzenki 137 A
02-231 Warszawa

tel.: (+48 22) 57 67 900

Zgłoszenia dotyczące serwisów, usług, pomocy technicznej, obsługi i konfiguracji poczty e-mail, prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem bezpłatnego FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Gdańsk
Biuro firmy
adres do korespondencji:

aleja Grunwaldzka 415
80-309 Gdańsk

tel.: (+48 58) 52 49 600

Propozycje współpracy i oferty objęcia patronatem prosimy kierować pod adres e-mail: promocja@grupawp.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE

Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna ( Wirtualna Polska Media S.A.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000580004

REGON: 142742958

NIP: 5272645593

Kapitał zakładowy: 320.005.950,00 zł wpłacony w całości

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.