Wniosek do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Aktywne konto to takie, do którego możesz się zalogować. Wybierz odpowiedź "Nie" jeżeli nie pamiętasz, czy masz konto, lub nie znasz hasła.
Wprowadź adres e-mail za pośrednictwem którego będziesz prowadzić z nami korespondencję.
Możesz dodać maksymalnie 3 pliki (łącznie do 100 MB).
Wybierz pliki

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”). WPM przetwarza Twoje dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, między innymi: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi w celu podjęcia działań w oparciu o Twoje zapytanie, kontaktu z Tobą, realizacji obowiązków przewidzianych prawem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest konieczność podjęcia działań na Twoje żądanie. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.